Privacy charter Linked.Farm

Vertrouwelijkheid van de gegevens en privacy charter van LINKED.FARM

(Versie van 26/09/2018)

Wij hebben dit charter opgesteld omdat we je bij LINKED.FARM heel duidelijk willen informeren over de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken binnen Linked.Farm. In dit charter lees je in detail welke stappen wij ondernemen om je privacy te vrijwaren en hoe je op elk moment kan tussenkomen. Dit charter is van toepassing op alle communicatiemiddelen van Linked.Farm (mail, telefoon, GSM, email, whatsapp,…)

Welkom op www.linked.farm

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

LINKED.FARM is een merk van Linked.Farm CVBA (Asbeekstraat 4, 1730 Asse – BE 0633.967.155).

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, naam van uw bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Facturatiegegevens
 • BTW nummer
 • Bankrekening nummer
 • Gerichte of sfeerfoto’s voor publicatie op sociale media en PR activiteiten

Vertrouwelijkheid

Linked.farm erkent de zorg van de website bezoekers ivm de vertrouwelijkheid van hun gegevens. Wij behandelen je persoonlijke gegevens met de grootste vertrouwelijkheid en met respect van de regels van GDPR. Wij verzamelen persoonlijke informatie slechts voor specifieke en wettelijke doeleinden.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 

Waarom we gegevens nodig hebben

Linked.Farm verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van uw betaling

● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

● U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

● U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

● Om goederen en diensten bij u af te leveren

● Linked.Farm analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

● Linked.Farm verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Linked.Farm zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt recht op volgende bescherming:

 • Wil je toegang, aanpassing, update, of verwijderingvan je persoonlijke informatie, kan je op elk moment mailen naar we@linked.Farm
 • Wij gebruiken je naam, adres en telefoongegevens louter voor onze leveringen. De servers waarop deze gegevens zijn opgeslagen garanderen voldoende veiligheid en hanteren de strengste regels volgens de GDPR.
 • U kan op elk moment uitschrijven van onze marketing communicaties.  Klik op “unsubscribe” of “uitschrijven”, een link onderaan elke marketing email die je krijgt. Zit je nog met vragen, neem contact op via we@linked.Farm.
 • Zelfs al hebben we, met jouw toestemming, je gegevens verwerkt, staat het je natuurlijk vrij om op elk moment deze toestemming te weerleggen, zonder dat dit enige afbreuk doet aan je rechten.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een “data protection authority” in verband met het verkrijgen en gebruik van je persoonlijke data.

Gebruik

Wij verzamelen je emailadres om je te informeren over onze activiteiten. In elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven of je gegevens aan te passen.

Engagement – Delen met anderen

Wij communiceren jouw vertrouwelijke gegevens enkel aan derden die deze informatie nodig zouden hebben om een welbepaalde missie uit te voeren die wij hen expliciet aangevraagd hebben. (bv emailing via mailchimp, bv. levering via koerierdienst,…) Deze derden mogen jouw informatie enkel gebruiken in het kader van die specifieke activiteiten en zullen ze geenszins elders mogen gebruiken. Deze derde zal nooit toegang krijgen tot persoonlijke gegevens, aankoopinformatie of navigatie-informatie.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Linked.Farm blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met

 1. Digital Ocean (server)
 2. Mailchimp (nieuwsbrief)
 3. Mollie (betaalsysteem)
 4. WordPress (website)

Linked.farm zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of huren aan derden voor commerciële doeleinden. Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Cookies

Wij gebruiken cookies om Uw ervaring op onze website te verbeteren. Een cookie is een informatie die onze website plaatst op de harde schijf van jouw computer ten einde jouw surfgedrag op onze website te volgen. Een cookie laat ook toe je IP adres te herkennen als je onze site opnieuw bezoekt.

Cookies worden bewaard ten einde onze website te verbeteren en zo aangenaam mogelijk te maken. Ze worden vooral gebruikt voor commerciële doeleinden, maar ook om aan te duiden vanuit welk land je surft en bv de juiste taal meteen voor te stellen.

Informatie over hoe cookies verwijderen of controleren vind je hier : www.aboutcookies.org. Wel even opletten dat, als je de cookies desactiveert op je computer, je surfplezier op onze website wel eens wat minder zou kunnen zijn.

Jouw rechten 

Je hebt recht tot toegang tot je persoonlijke gegevens, je gegevens ten alle tijde te verbeteren of te verwijderen, je uit onze mailing lijst uit te schrijven of je uit te schrijven uit onze website (niet leuk, maar kom, no hard feelings). Stuur hiervoor gewoon een mailtje naar we@linked.Farm. Bij elke mail die je ontvangt, heb je de mogelijk om je uit te schrijven. Een bevestigingsmail zal je worden verstuurd.

Beveiliging

Linked.Farm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via we@linked.Farm. De GDPR verantwoordelijke is Laurence Claerhout. Zij zal zo snel mogelijk ingrijpen in geval van datalekken.

Aanpassing 

Linked.Farm behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te wijzigen. Via de website wordt U hiervan op de hoogte gebracht.

Dank voor je vertrouwen in Linked.farm!