Coöperatief ondernemen

Een CVBA oprichten doe je niet zomaar. Omvormen van een BVBA naar een CVBA nog minder.

Met Linked.farm hebben we volgende doelstellingen:

  • De korte keten verwerft een significant marktaandeel in de voedingssector.
  • Boeren worden eerlijker betaald voor hun werk en staan centraal in ons voedingssysteem. Ze beslissen vrij.
  • Lokale, eerlijke, gezonde en seizoensgebonden voeding wordt de norm.
  • Korte keten maakt deel uit van de sociale economie en is economisch leefbaar. Wij streven naar het uitbetalen van een dividend aan onze coöperanten.

Om deze doelstellingen te realiseren, geloven we dat een coöperatie voor en met boeren de meest geschikte juridische vorm is om van onze droom een realiteit te maken. Boeren zijn mede-eigenaar van het platform (eigenaar is niet echt het juiste woord omdat ons platform open source is, maar dit is een ander debat). Ze kunnen zelf online verkopen, leveren, samenwerken. Ze hebben een website onder hun eigen naam als ze dit wensen. Wat ontwikkeld wordt voor de ene boerderij, wordt herbruikt voor een andere. Zo creëren we een nieuw ecosysteem om familiale boerderijen en hun fijnmazige, kleinschalige logistiek veerkrachtig te maken. Lees ook onze missie en visie hier.

Een CVBA oprichten doe je niet zomaar. Je praat met anderen, vraagt advies en schrijft je missie en doelstellingen uit. Vervolgens bekijk je het financieel plan. Economische haalbaarheid staat bij ons hoog aangeschreven omdat ook dit deel uitmaakt van de duurzaamheid van een project.

Daarna geef je vorm aan de statuten. Je bepaalt het type van aandelen. Je omschrijft de modaliteiten waarbinnen een vennoot kan toetreden of uittreden. Ook denk je na over de manier waarop je CVBA bestuurd zal worden. Immers, de aandeelhouders zetelen in de algemene vergadering en het dagelijkse bestuur wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur die getrokken wordt door een voorzitter. Heel wat denk- en doewerk dus.

We kregen hierin advies van Febecoop Adviesbureau. We kozen voor de bedrijfstructuur van een CVBA, dat is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij genieten van een erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC). De erkende coöperatieve vennootschappen bevorderen, van nature, een sociaal verantwoord ondernemerschap, gestoeld op solidariteit en gedeelde waarden.

Een coöperatieve vennootschap oprichten, is in de eerste plaats een andere manier van ondernemen, waarbij in het bijzonder de volgende principes worden nageleefd:

  • de vrije toetreding voor nieuwe vennoten;
  • het ontbreken van een dominerende vennoot;
  • het ontbreken van een speculatief doel.

Een coöperatie bestaat uit vennoten die zich intekenen voor een 1 of meerdere aandelen. Anders dan bij een schenking blijft het aandeel in eigen bezit. Je kan dus ook terug uittreden en je geld recupereren.

Verneem hier het verslag van de laatste Algemene Vergadering, de presentatie die er gehouden werd en de laatste jaarcijfers.

Deze procedure hieronder heeft tot doel om alle gegevens te verzamelen om zodoende administratief in orde te zijn met alle wettelijke vereisten.

Je kan intreden als (1) natuurlijk persoon of (2) vanuit een rechtspersoonlijkheid in geval je steun wil bieden vanuit je bedrijf. Ook indien je wenst in te treden vanuit je eenmanszaak (zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep) dient dit te gebeuren als natuurlijk persoon. De rechtspersoonlijkheid van een eenmanszaak valt immers samen met die van een natuurlijk persoon.

Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Graag stipuleren we nog even dat je, via je intreding in Linked.Farm, kiest voor een engagement van langere duur. Volgens onze statuten moet je bereid zijn om je aandelen gedurende minstens 2 jaar niet te verkopen (4 jaar voor aandelen Type C). Alle informatie met betrekking tot uittreden, procedure en termijn, vind je terug in onze statuten.

De formele intekenprocedure geschiedt als volgt:
1. Invullen van onderstaand formulier
2. Goedkeuring van je kandidatuur door de Raad van Bestuur
3. Volstorting van je aandelen = de datum van volstorting van aandelen geldt als formele startdatum, vanaf die datum ben je formeel vennoot van Linked.farm
4. Inschrijving in het aandelenregister van Linked.Farm. Het aandelencertificaat dat daaraan gekoppeld is, ontvang je zo snel mogelijk.

Dank voor je engagement, je steun en vertrouwen!

Je wenst in te treden als rechtspersoon? Klik hier.

Je wenst in te treden als natuurlijk persoon of als zelfstandige/eenmanszaak? Klik hier.

Zelf opstarten als korte keten ondernemer? Neem zeker eens contact op, we helpen je graag verder.

Klik hier voor onze PRAKTISCHE korte keten starter’s kit.