Missie en Visie

ONZE VISIE:

Linked.farm is een platform coöperatie die lokale korte keten initiatieven wil helpen economisch haalbaar te worden. We willen het voedselsysteem structureel veranderen om het eerlijker, gezonder en transparanter te maken.

ONZE MISSIE:

Linked.farm wil de korte keten voor boeren helpen opschalen door:

  • coöperatief te werken
  • digitale tools te ontwikkelen ter ondersteuning van logistiek, verkoop, administratie,…
  • korte keten eerlijk, gezond en transparant te maken
  • een economisch rendabel korte keten model te ontwikkelen

ONZE DOELSTELLINGEN:

 

  • De korte keten verwerft een significant marktaandeel in de voedingssector.
  • Boeren worden eerlijker betaald voor hun werk en staan centraal in ons voedingssysteem. Ze beslissen vrij.
  • Lokale, eerlijke, gezonde en seizoensgebonden voeding wordt de norm.
  • Korte keten maakt deel uit van de sociale economie en is economisch leefbaar. Wij streven naar het uitbetalen van een dividend aan onze coöperanten.